SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

SIMPLE.GOV to platforma wspomagająca różne aspekty działalności instytucji, takie jak: wspomaganie zarządzania finansami i budżetami, majątkiem trwałym oraz zasobami ludzkimi. Posiada oprogramowanie portalowe do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, w tym standardowego obiegu korespondencji związanego z kancelarią i sekretariatami, jak i niestandardowego wspomagającego wykonywanie specyficznych zadań dla konkretnej instytucji.

System kompleksowo i skutecznie wspiera organizację procesów obsługi zamówień publicznych wraz z automatycznym publikowaniem danych do serwisów BIP.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania SIMPLE.BI, system dostarcza narzędzia do rozbudowanego, wielopoziomowego budżetowania całości instytucji, jak i poszczególnych departamentów, pionów, komórek oraz projektów wraz z wielowymiarowymi analizami i symulacjami finansowymi. Umożliwia to kadrze zarządzającej rzetelną podstawę do podejmowania trafnych decyzji.

SIMPLE.GOV skutecznie wspiera proces zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadr i płac, dotyczącym obowiązków związanych z ewidencją i kodeksem pracy, usprawnia obieg wniosków kadrowych, umożliwia zarządzanie kompetencjami i wyznaczaniem ścieżek kariery pracowników.

W ramach rozwiązania SIMPLE.GOV realizujemy także dedykowane, specyficzne dla konkretnej instytucji procesy i funkcjonalności. Potrafimy sprawnie integrować się z istniejącymi w instytucji rozwiązaniami systemowymi i sprzętowymi. Jesteśmy otwarci na rozwój i zmiany.

Współpraca z Instytucjami Publicznymi i systemami dziedzinowymi oparta jest w naszym rozwiązaniu SIMPLE.GOV o paradygmat SOA (Service Oriented Architecture). Realizujemy integracje w oparciu o powszechnie akceptowalne i otwarte standardy takie jak XML, Web Services, itp.