SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi. Znamy potrzeby branży nakierowane na sprawność wykonywania statutowych celów i misji, rozumiemy, że wymagają one odrębnego traktowania i indywidualnego podejścia.

Wykonywanie zadań publicznych nie jest zawieszone w próżni, obowiązki wynikające z funkcjonującego w Polsce prawa jak i wyzwania sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi są naszym zdaniem kluczowym dla realizowanych celów instytucji.