SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  • Precyzyjne planowanie kosztów projektu i powiązanych z nimi: obsługą zużycia i dostaw materiałów, prac kooperantów zewnętrznych, dostaw sprzętu oraz ewidencją kart pracy ludzi,
  • Bieżąca kontrola kosztów i przychodów projektu poprzez szybki dostęp do bieżących danych oraz do ich wieloprzekrojowych zestawień,
  • Utworzenie jednego centrum gromadzenia kosztów oraz przychodów związanych z realizacją zadania projektowego,
  • Zwiększenie efektywności pracowników będących Użytkownikami systemu, poprzez poprawę organizacji pracy oraz wzrost kwalifikacji w zakresie znajomości nowoczesnych technologii informatycznych.