SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami to rozwiązanie przeznaczone dla kierowników projektów oraz menedżerów, do wsparcia planowania, bieżącej obsługi oraz rozliczenia realizacji projektów. Pozwala na obsługę budżetu kosztów (bezpośrednich i pośrednich) realizowanego projektu, harmonogramu kosztów i przychodów projektu, planowanie zadań oraz obsługę zasobów potrzebnych do realizacji projektu. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach.

Zapewnia między innymi:

  • Definiowanie projektu wraz z podstawowymi parametrami oraz zespołem projektowym,
  • Definiowanie harmonogramu zadań i płatności,
  • Zarzadzanie pracą ludzi, maszyn i zewnętrznych poddostawców,
  • Definiowanie harmonogramu sprzedaży dla zamawiającego z obsługą protokołów odbioru etapów prac (protokół przerobowy),
  • Definiowanie budżetu kosztów bezpośrednich w oparciu o zewnętrzne systemy kosztorysowe np. Norma Pro,
  • Import budżetów kosztów i przychodów z arkuszy kalkulacyjnych,
  • Definiowanie budżetu kosztów pośrednich (ogólnych),
  • Ewidencja rzeczywistych kosztów na budżecie kosztów bezpośrednich.
Należy również zaznaczyć, że w tym module można wykorzystać współprace z programem Microsoft® EPM/MS Project zapewniając wizualizację pozycji budżetowych. Poprzez portal controllingowy SIMPLE.BI możemy z dowolnego miejsca śledzić wyniki firmy i szybko reagować na zmieniającą się sytuację.