SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

 • Rejestracja pełnej struktury składników majątku
 • Obsługa rozliczeń mediów z możliwością rozliczenia kosztów z dokładnością do metra kwadratowego
 • Ewidencja i rozliczanie umów najmu i dzierżawy
 • Generowanie raportu dla podatku od nieruchomości
 • Szczegółowa obsługa Planu inwestycji i remontów
 • Ewidencja i obsługa zgłoszeń od użytkowników/operatorów wraz ze ścieżką opiniowania, akceptacji i realizacji
 • Kompleksowa obsługa urządzeń i wyposażenia wraz z obsługą zdarzeń występujących na tych obiektach, obsługa awarii może powodować automatyczne powiadamianie zainteresowanych w firmie wraz z wymuszeniem przeplanowania harmonogramu produkcji dla wyłączonej maszyny
 • Zarządzanie flotą samochodów/maszyn w przedsiębiorstwie
 • Planowanie, przypominanie i rozliczanie przeglądów, remontów, awarii
 • Możliwość generowania z systemu raportu opłat środowiskowych
 • Zapis załączanych dokumentów bezpośrednio w bazie danych
 • Możliwość stworzenia struktury dokumentów i nadawania uprawnień do każdego jej węzła
 • Zbiorcze okno pozwalające zarządzać, wyszukiwać i edytować wszystkie załączniki w systemie bez względu na ich oryginalny kontekst
 • Archiwum wszystkich dokumentów bezpośrednio w systemie ERP
 • Automatyczna archiwizacja wysyłanych z firmy dokumentów (faktury, zamówienia, etc.)