SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

Obszar funkcjonalny systemu ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM umożliwia prowadzenie w systemie pełnej obsługi majątku należącego do jednostki. Z pomocą modułu możliwe jest odwzorowanie pełnej struktury budynków oraz pomieszczeń wraz z pełnym rozliczeniem mediów, środków transportu oraz ich ewidencją, obsługą aparatury oraz urządzeń, obsługą zgłoszeń i powiadomień od użytkowników końcowych składników majątku, a także repozytorium dokumentów umożliwiające przechowywanie dokumentacji w postaci załączników do obiektów systemowych.

Moduł będąc częścią SIMPLE.ERP umożliwia łączenie zarejestrowanych w nim informacji z danymi z pozostałych obszarów systemu, co pozwala na uzyskanie przekrojowych analiz oraz pełne rozliczenie kosztów związanych z budynkami, środkami transportu czy aparatury. Zapewnia to użytkownikowi pełną obsługę procesów związanych z remontami i inwestycjami, pozwala zarejestrować plan remontowy, przygotować i rozliczyć projekt inwestycyjny. Dzięki modułowi można tworzyć i analizować budżety wraz z postępami inwestycji z pełnym rozliczeniem projektu. Obsługa zgłoszeń umożliwia zbieranie uwag lub zgłoszeń awarii od operatorów wyposażenia czy najemców pomieszczeń, pozwalając stworzyć centralny system zarządzania zdarzeniami. Zgłoszenia mogą być opiniowane przez osoby odpowiedzialne, realizowane i rozliczane bezpośrednio w systemie.

Jako jedyny na rynku system, SIMPLE.ERP nie posiada narzuconej struktury określającej sztywno zależności między składnikami. To użytkownik może zdecydować o właściwej dla jego sytuacji ścieżce czy ilości danych wymaganych do ewidencji.
Moduł Zarządzanie Majątkiem posiada silne wsparcie dla raportowania. Dzięki połączeniu możliwości standardowych raportów oraz modułu Business Inteligence użytkownik ma dostęp do zaawansowanych raportów oraz mechanizmów ich tworzenia pozwalających na szybkie i nieskomplikowane generowanie złożonych raportów przekrojowych ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących składników zarządzanego majątku.

Moduł podzielony jest na trzy części: 

  • Ewidencja, rozliczanie, analizy związane z Budynkami, Infrastrukturą, Wyposażeniem i Aparaturą,
  • Ewidencja, rozliczanie, analizy związane z Środkami transportu i maszynami, 
  • Tworzenie struktury danych, obsługa uprawnień, przeglądanie i wyszukiwanie zbiorcze w Repozytorium dokumentów.