SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • Bieżąca kontrola kosztów obrotu towarowego, dzięki łatwemu dostępowi do bieżących i historycznych danych analitycznych oraz możliwości uzyskiwania ich analitycznej i syntetycznej prezentacji w formie wieloprzekrojowych zestawień,
  • Zwiększenie efektywności działu zakupów, dzięki kontroli realizacji umów i zamówień do dostawców oraz zautomatyzowaniu czynności związanych z tworzeniem dokumentów i wyznaczaniem warunków dostawy, kontroli cen i terminów,
  • Obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, zajmujących się obsługą obrotu towarowego, poprzez możliwość prowadzenia zcentralizowanej polityki zakupowej, automatyczną dekretację dokumentów, eliminację wersji papierowej wielu raportów, skrócenie czasu obiegu dokumentów.
  • Skrócenie czasu potrzebnego do sporządzania zestawień i sprawozdań, dzięki gotowym szablonom zestawień z wieloma kryteriami selekcji i sortowania danych, możliwości łatwej modyfikacji istniejących szablonów wydruków, możliwości definiowania własnych zestawień za pomocą systemu skryptów.
  • Zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę jej organizacji, redukcję nadmiarowych działań oraz oszczędność czasu pracowników, dzięki możliwości uzyskiwania z systemu gotowych dokumentów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.