SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obszar umożliwia obsługę zamówień publicznych oraz umów z dostawcami. Pozwala na zarejestrowanie procesu zakupu, począwszy od wprowadzenia przez komórki organizacyjne zapotrzebowania na dostawę materiałów i usług lub automatyczne wygenerowanie zapotrzebowań na podstawie potrzeb wynikających z planów produkcyjnych, czy zamówień od odbiorców. Zapewnia weryfikację zapotrzebowań przez dział zakupów, stworzenie na ich podstawie planu zakupu i zarządzanie dostawami poprzez bezpośrednie generowanie umów i zamówień do dostawców oraz na realizację umów i zamówień (w tym także zamówień publicznych) poprzez tworzone na ich podstawie dokumentów przyjęcia na magazyn PZ lub faktur kosztowych za zaświadczone usługi. Zamówienia Publiczne zapewniają pełną kontrolę terminów i cen dostaw oraz ocenę stopnia realizacji zamówień na każdym etapie procesu zakupu, począwszy od złożonego zapotrzebowania, poprzez plan zakupów, umowę czy zamówienie do dostawcy.

Obszar Zamówień publicznych zawiera także rozbudowaną funkcję ułatwiającą planowanie zakupów grupowych. Wyznaczone komórki organizacyjne rejestrują w systemie dokumenty Zapotrzebowań, które następnie zostają włączone do wspólnego Planu zakupów i realizowane z jego poziomu. Pozwala to usystematyzować proces zakupowy, zmniejszyć koszty obsługi oraz zakupów a także analizować parametry dostaw.