SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.WMS

DLA FIRMY / ZARZĄDU:

 • Redukcja zapasów,
 • Szybki zwrot inwestycji,
 • Wzrost pozycji firmy wśród konkurencji,
 • Zmniejszenie kosztów związanych ze stratami spowodowanymi upływem terminu ważności, zniszczeniami, reklamacjami,
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów fizycznych i ludzkich (w tym przestrzeni magazynowej),
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności pracowników.
DLA DYREKTORA LOGISTYKI:
 
 • Planowanie krótko i długoterminowe,
 • Podniesienie wydajności i efektywności pracowników – stała kontrola pracy magazynierów,
 • Sprawne zarządzanie i porządek w magazynie – bieżący monitoring stanu realizacji procesów i obiegu dokumentów,
 • Optymalizacja czasu pracy magazynierów – szczegółowa analiza czasu potrzebnego na realizację danego procesu oraz ilości wykonanych pozycji,
 • Ograniczenie kosztów – odpowiednia organizacja przestrzeni magazynowej,
 • Ograniczenie ilości reklamacji związanych z pomyłkami przy przyjęciach i wydaniach towarów,
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności,
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi firmy - wiedza na temat ilości przetworzonych dokumentów, wag, pozycji, realizacji czynności i wydajności pracowników, ilości i rodzaju błędów i reklamacji itd.,
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.
DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU/MAGAZYNIERA:
 
 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów,
 • Zwiększenie wydajności pracy,
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów,
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności,
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie,
 • Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności,
 • Zarządzanie pracownikami magazynu – wiedza na temat ilości przetworzonych dokumentów, wag, pozycji itd.,
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów,
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
DLA DZIAŁU IT:
 
 • Elastyczność modułu w zakresie dopasowania do zmian funkcjonalnych,
 • Integracja z urządzeniami typu kolektory czy drukarki etykiet,
 • Pełna informatyzacja w systemie.