SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.WMS

Strefa przyjęć

Funkcjonalności strefy przyjęć wspierają pracę magazynu od momentu otrzymania towaru poprzez jego automatyczną identyfikację (zgodność GS1), oznakowanie, kontrolę jakości towaru, aż po ewidencję rzeczywistego miejsca składowania. Przyjęcia towarów na magazyn obejmują dostawy zewnętrzne, zwroty oraz przyjęcia z innych magazynów, w tym również wirtualnych. Dostawy mogą być realizowane ad-hoc, w oparciu o awizo, bądź za pomocą wieloetapowego przyjęcia towaru i łączenie z zamówieniami zakupu.

Automatyczna identyfikacja towarów następuje poprzez zeskanowanie kodów z towarów z wykorzystaniem bezprzewodowych terminali danych, które są automatycznie wprowadzane do systemu. Proces weryfikacji towaru, sprawdzenie jego przydatności oraz skontrolowanie czy posiada te parametry segregacji, które powinien mieć, jest możliwy dzięki narzędziom kontroli jakości.

Optymalizacja rozłożenia towaru może być realizowana według różnych metod. W jednej z nich użytkownik decyduje o ostatecznym rozmieszczeniu towaru mając do dyspozycji podpowiedzi systemu w postaci lokalizacji domyślnej, inna to wymuszenie lokalizacji zgodne z wcześniej przyjętym algorytmem rozmieszczenia towarów. Towary mogą być kierowane na strefę zbiórki bądź strefę wysokiego składu. Moduł ma również możliwość obsługi braków w dostawie oraz przyjęcia towarów uszkodzonych i/lub nadwyżkowych.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Moduł SIMPLE.WMS wspiera procesy logistyki wewnątrzmagazynowej poprzez ustalenie właściwego miejsca położenia towaru, ewidencję jego rzeczywistego miejsca składowania (lokalizacja towaru). Mechanizmy zarządzania towarem wewnątrz magazynu obejmują zarówno funkcje rozkładania towaru, jak i przesunięcia wewnątrzmagazynowe (relokacje). Relokacje mogą się odbywać ad-hoc lub na podstawie polecenia relokacji wystawionego przez system analizujący stopień zajętości półek magazynowych.

Niezwykle istotna jest możliwość zarządzania towarami w zależności od parametr w segregacji (np. partia, cecha, jednostka, data ważności, nr seryjny itd.). Proces zarządzania towarem obejmuje również zaopatrzenie strefy wydań. Moduł umożliwia operacje zgodne ze zdefiniowanymi na magazynie jednostkami logistycznymi jednorodnymi lub niejednorodnymi (palety, jednostkowe opakowania itd.).

SIMPLE.WMS umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji handlowych i magazynowych za pomocą terminali przenośnych. Inwentaryzacje można podzielić na całościowe (roczne) oraz częściowe (po lokalizacji), ograniczone do danego obszaru, sektora, asortymentu lub listy towarów, bez zakłócania pracy działu handlowego.

Strefa wydań

Strefa wydań organizuje prace związane z przygotowaniem towaru do wysyłki, od sporządzenia dokładnej listy towarów do wydania, przez wskazanie właściwego miejsca towaru na magazynie i identyfikacji odpowiedniej dostawy, aż po weryfikację przygotowania materiałów według zapotrzebowania.

Strefa obejmuje niezbędne do wydania towaru wydruki, wprost z poziomu kolektora dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych. Wydruki inicjowane są ręcznie lub automatycznie na podstawie założonych warunków.

Procesy dotyczą zarówno wydań towarów kompletowanych dla klientów, jak również wydań towarów na inne magazyny. Moduł może bazować na dowolnym dokumencie handlowym, zamówieniach, przesunięciach międzymagazynowych oraz zleceniach kompletacji.

Strefa wydań to również realizacja kontroli wyrywkowych służących sprawdzeniu realizacji dokumentów przychodowych, rozchodowych oraz kontroli skompletowanych jednostek logistycznych. Celem kontroli jest wychwycenie potencjalnych braków i skorygowanie skompletowanych nadwyżek dotyczących towarów z dostawy, oraz tych przygotowanych do wysyłki.

Moduł SIMPLE.WMS  współpracuje z systemami firm spedycyjnych umożliwiając określenie zawartości przesyłek i wydruku odpowiednich dokumentów spedycyjnych (list przewozowy, shippig list).

SIMPLE.WMS posiada wbudowany moduł zadań umożliwiający zarządzanie pracą magazynierów. Opiera się on na przydzielaniu dokumentów (zadań) do konkretnych operatorów, według dowolnych kryteriów, np. waga dokumentu, kontrahent, trasa. Umożliwia to optymalizację obciążenia poszczególnych pracowników magazynu, śledzenie ich wydajności, a także budowanie systemu ocen pracowniczych.

Analizy to obszar funkcjonalny obejmujący całą płaszczyznę działania magazynu. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest pozyskanie szczegółowych informacji o pracy magazynierów oraz o stanie samego magazynu. Możliwa jest analiza rotacji towarów, podgląd historii konkretnych towarów, partii czy lokalizacji magazynowych. Analizy umożliwiają również tworzenie raportów dotyczących rzeczywistej wydajności magazynierów, średniego czasu realizacji dokumentów, pozwalają śledzić obciążenie w obrębie zmian. Pozwala to efektywnie zarządzać pracą w magazynie oraz planować zapotrzebowanie na pracę i etaty.