SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

UMOWY CYWILNOPRAWNE

  • Poprzez dedykowane okna moduł zarządza listami umów zawieranych z wykonawcami, oraz wypłacanymi rachunkami. Dodatkowo, umowy mogą być generowane z wniosków tworzonych na potrzeby konkretnych zamówień na usługi. Zmienia to więc dotychczas stosowany sposób działania w tych tematach w systemie SIMPLE.ERP, który opierał się na definiowanych danych, dotyczących umów i rachunków, bezpośrednio przypisywanych pracownikowi. Przy dużej ilości takich umów, było to nieczytelne w obsłudze i trudne do raportowania,
  • Każdemu z dokumentów można przypisać określone cechy, tj. sposób numerowania, typy realizowanej umowy, kwoty, rodzaj pracowników je wykonujących (w tym również osoby zagraniczne), daty wykonania, zawarcia, gwarancji, czy pola opisowe. Stosowane są też statusy określające czy dokument jest np. roboczy, zaakceptowany, anulowany, zakończony. Na każdym z dokumentów można przypisać źródła finansowania i rozbić je wg określonego klucza,
  • Konfiguracja obszaru wspierana jest przez rozbudowany i elastyczny mechanizm łączenia dotychczas używanych danych oraz słowników. Sam mechanizm obliczania pól rachunku opiera się na formułach obliczeniowych obszaru Personel, ale wzbogaconych o nowe funkcje. Daje to w efekcie bardzo wydajne i otwarte na zmiany środowisko dla osób konfigurujących to rozwiązanie,
  • Do każdego z obiektów, typu wniosek, umowa, rachunek można przypisać wydruki, definiowane generatorem raportów obszaru Personel. Pozwala to na szybką i kontekstową obsługę raportowania bez konieczności wychodzenia z okien obszaru,
  • Okna obszaru posiadają filtry umożliwiające wyszukiwanie danych wg np. dat realizacji, typów umów, statusów, wykonawców i wielu innych wskaźników. Użytkownik ma też szybki podgląd na salda umów, ilość wypłacanych rachunków, nazwy list je wypłacających.