SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Obszar UMÓW CYWILNOPRAWNYCH adresowany jest do klientów, u których proces ich obsługi jest rozbudowany. Jego zastosowanie pozwala na sprawny obieg informacji oraz ograniczenie ilości osób zaangażowanych w proces ich zawierania.

Wprowadzone do obszaru umowy cywilnoprawne dokumenty wniosków o umowę, umów, wykonawców i rachunków, można drukować na zdefiniowanych w systemie formularzach, a także sporządzać zestawienia zbiorcze dokumentów, tzw. rejestry wniosków o umowę, umów i rachunków zawierające m.in.: nr dokumentu, stronę umowy (wykonawca lub zespół), termin wykonania, źródło finansowania, wynagrodzenie. Sposób wprowadzania wartości na listę płac zależy od konkretnego wdrożenia i potrzeb danego Klienta.

Praca w tym obszarze skupia się na obsłudze następujących dokumentów:

  • Wnioski o umowę – dokument dodatkowy w procesie, grupujący planowane i zawierane umowy,
  • Umowy zlecenia, o dzieło – przekształcane z wniosków lub powstające autonomicznie,
  • Rachunki do umów – realizowane na podstawie umów z opcją niezależnego ustalania parametrów wypłaty i przenoszenia do list płac.