SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rozliczenia Międzyokresowe

  • Proste generowanie kart RM z dokumentów podlegających rozliczeniom międzyokresowym.
  • Szybki dostęp do dokładnej informacji o przyszłych kosztach i przychodach do sprawozdań finansowych.
  • Ułatwienie w uzyskaniu informacji niezbędnych do badania przepływów pieniężnych (cash flow) oraz obsługi MSR.
  • Obliczenie i automatyczne rozliczenie przychodów w czasie łącznie z poprawną dekretacją i rozbiciem na poszczególne ośrodki przychodów.
  • Obliczenie i automatyczne rozliczenie kosztów w czasie łącznie z poprawną dekretacją i rozbiciem na poszczególne ośrodki kosztów.
  • Rejestracja umów leasingowych ze szczegółami kwot składowych umowy.
  • Kontrola i rozliczenie umów leasingu w podziale na raty z możliwością rozbicia rat na składowe i ich dekretacje oraz prawidłową kwalifikację kosztów (kapitał, odsetki, inne opłaty leasingowe).
  • Kontrola naliczenia podatku od gruntów i nieruchomości, z uwzględnieniem poszczególnych gmin i cenników oraz z poprawną dekretacją.
  • Automatyczne generowanie przelewów na raty podatku dla poszczególnych gmin.