SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

REKLAMACJE

Obszar funkcjonalny REKLAMACJE to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na obsługę procesu reklamacji zgłaszanych od klientów jak i reklamacji zgłaszanych dostawcom przez pracowników. W przypadku reklamacji do dostawców związanych z dostarczanymi towarami operator systemu może bezpośrednio z dokumentu PZ wygenerować zgłoszenie reklamacyjne i zarezerwować wadliwy towar do czasu wyjaśnienia z dostawcą. Dodatkowo ma do dyspozycji możliwość oceny dostarczanego towaru np. zgodność z zamówieniem jak i samego dostawcy np. terminowość. Reklamacje od odbiorców mogą być wprowadzane bezpośrednio przez klientów w specjalnym portalu B2B w którym oprócz złożenia reklamacji można śledzić on-line statusy jej rozpatrywania. Całość rozwiązania została wyposażona w mechanizm automatycznego powiadamiania mailem wszystkie zainteresowane osoby o zmianach w procesie reklamacyjnym. W efekcie obszar reklamacji umożliwia obsługę procesu reklamacji i dostarcza niezbędnych informacji ilościowo-wartościowych o jakości współpracy z danym kontrahentem.

Obszar REKLAMACJE realizuje następujące funkcje: 

 • rejestracja zgłoszeń reklamacyjnych w systeme SIMPLE.ERP oraz bepośrednio przez klientów w internetowym systemie B2B
 • obsługa zgłoszeń reklamacyjnych od odbiorców i do dostawców
 • ocena dostaw i dostawców - rejestracja informacji o problemach związanych z dostarczanymi towarami oraz informacji o dostawcy w zakresie jakości dostaw
 • dodawanie uwag i podłączanie załączników np. skanów protokołów reklamacyjnych, zdjęć
 • monitorowanie reklamacji poprzez generowanie przypomnień dla operatora oraz blokowanie płatności (po upływie odpowiedniego okresu) dla danego dostawcy
 • integracja z obszarami sprzedaży, zakupu, magazynu, księgowości oraz z modułem serwisowym i obszarem CRM
 • zainicjowanie procesu reklamacji w następujących przypadkach:
 1. Stwierdzenia w trakcie przyjęcia towaru od dostawcy (braki, uszkodzenia).
 2. W trakcie rozpakowywania towaru na magazynie z opakowania zbiorczego.
 3. Przy odbiorze towaru z magazynu przez klienta (np. po otwarciu opakowania producenta)
 4. Przez klienta przy odbiorze towaru realizowanego przez transport (po rozpakowaniu opakowania zbiorczego, producenta).
 5. Przez klienta w ramach gwarancji producenckiej bezpośrednio w aplikacji internetowej B2B.
 • elastyczne modelowanie obsługi procesu reklamacji dzięki możliwośći tworzenia własnych statusów i from przyjęcia dokumentów
 • obsługa weryfikacji i akceptacji zgłoszeń w wewnetrznym obszarze obiegu dokumentów
 • wydruki protokołów reklamacyjnych i protokołów naprawy
 • raporty związane z reklamacjami oraz rankingiem dostawców i dostarczanych towarów
 • tworzenie wielowymiarowych analiz i raportów dotyczących obsługi zgłoszeń reklamacyjnych