SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

PORTAL PRACOWNICZY

  • Terminowość dostarczania przez pracowników wybranych dokumentów z nieobecnościami,
  • Dostarczanie pracownikowi informacji o danych kadrowych przetwarzanych przez system ERP (dane osobowe, stany urlopowe, daty kończących się terminów badań, szkoleń, uprawnień, dokumentów tożsamości),
  • Możliwość kontroli zatwierdzania wniosków o nieobecność,
  • Weryfikacja przez pracownika, jak i przez pracodawcę statusu zgłaszanego dokumentu,
  • Pobieranie przez pracowników raportów typu pasek wynagrodzeń, czy RMUA w wersji elektronicznej,
  • Rejestrację i odbiór czasu przepracowanego w ramach projektów.