SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

PORTAL PRACOWNICZY

Główną potrzebą zastosowania systemów takich jak Portal Pracowniczy, jest usprawnienie dostępu pracownikom do informacji przetwarzanych przez systemy kadrowo płacowe, a także zaangażowanie ich w sam proces elektronicznego przetwarzania danych, choćby przez inicjację składanych dokumentów. Dokumentami tymi są np. wnioski na nieobecność, paski płacowe, raport RMUA oraz zasilanie kart pracy projektów czasem pracy. Pracownicy mają też wgląd w swoje wybrane dane osobowe oraz dane o zatrudnieniu.

Portal działa w sposób zintegrowany z obszarem Zarządzanie Personelem. Jest także zintegrowany z sieciowym katalogiem użytkowników oraz zapewnia działanie w środowisku rozproszonym.

Jeżeli pracownicy są mobilni i mają utrudnioną komunikację z firmą, posługują się różnymi aplikacjami do obsługi tych samych procesów biznesowych, dokumenty wymagają osobistej ingerencji przełożonych, to jest to sygnał, że firma powinna wdrożyć rozwiązanie portalowe. Aplikacja dostępna jest również w wersji angielskojęzycznej.

Portal Pracowniczy składa się z następujących obszarów:

  • Dane Pracownika
  • Wnioski
  • Karty Pracy
  • Raporty
     

Budowa Portalu pozwala na elastyczne dodawanie gotowych stron i apletów do wykorzystania przez Klienta. Wśród gotowych komponentów są obiekty typu np. repozytorium plików, baza wiedzy, forum, blog, głosowania i wiele innych.