SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

OBRÓT TOWAROWY

SIMPLE.ERP OBRÓT TOWAROWY daje korzyści dla całej firmy – zarówno prezesom i kadrze zarządzającej, jak i szeregowym pracownikom. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki dzięki SIMPLE.ERP staną się mniej uciążliwe. Dzięki wdrożeniu obszaru Obrót Towarowy zwiększy się wydajność pracy działów zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu oraz magazynów i usprawniając procesy biznesowe na każdym szczeblu zarządzania.

  • Obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą obrotu towarowego,
  • Zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę jej organizacji, redukcję nadmiarowych działań oraz oszczędność czasu pracowników,
  • Bieżąca kontrola kosztów obrotu towarowego,
  • Zwiększenie efektywności działu sprzedaży,
  • Zwiększenie efektywności działu zakupów ,
  • Skrócenie czasu potrzebnego do sporządzania zestawień i sprawozdań,
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych.