SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

OBRÓT TOWAROWY

SIMPLE.ERP OBRÓT TOWAROWY to skuteczne narzędzie pozwalające w pełni kontrolować procesy obrotu towarowego i w efektywny sposób zarządzać logistyką i dystrybucją w firmie, wpływając na poprawę jej rentowności i konkurencyjności.

Wspomaga procesy zakupu i sprzedaży: zarówno krajowych, eksportowych jak i wewnątrzunijnych oraz zarządzania magazynami: własnymi i obcymi. Jego elastyczność pozwala na odzwierciedlenie w systemie SIMPLE.ERP wszystkich procesów biznesowych firm produkcyjnych, usługowo-handlowych jak i przedsiębiorstw sfery budżetowej.

System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielo oddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze.
To nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki wysokiemu poziomowi parametryzacji obszar ten pozwala na odzwierciedlenie w systemie dowolnych zasad procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz współpracy z kontrahentami.

Posiada szeroki zestaw raportów standardowych (z możliwością ich modyfikowania), umożliwia tworzenie własnych, w pełni definiowalnych raportów oraz zapewnia eksport danych do wszystkich powszechnie używanych formatów arkuszy – np. MS EXCEL. Posiada wbudowany mechanizm Skryptów VBS pozwalający na samodzielne podnoszenie funkcjonalności systemu. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.
 

Posiada wyodrębnione następujące części:

  • Zapotrzebowania, Plany zakupów, Umowy i Zamówienia do dostawców,
  • Zakup, Rejestr dokumentów przychodzących,
  • Obsługa operacji magazynowych z rezerwacją stanów,
  • Zamówienia od odbiorców,
  • Sprzedaż,
  • Obieg dokumentów,
  • Proces handlowy.