SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

OBIEG DOKUMENTÓW

  • Lepsza kontrola procesów poprzez standaryzację metod pracy,
  • Wzrost wydajności pracy poprzez wydajniejszą komunikację wewnątrz organizacji, a także z Klientami, partnerami, itp.,
  • Możliwość bieżącej kontroli stanu i czasu obiegu dokumentu przez konkretnych użytkowników,
  • Obniżenie kosztów dzięki minimalizacji obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie w formie papierowej,
  • Jednoczesny dostęp do dokumentu przez kilku użytkowników,
  • Możliwość załączania zeskanowanych dokumentów,
  • Możliwość definiowania procesu obiegu dokumentów wedle własnych potrzeb,
  • Ujednolicenie procedur obiegu dokumentów i realizacji spraw oraz ich automatyzacja.