SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

OBIEG DOKUMENTÓW

SIMPLE.ERP OBIEG DOKUMENTÓW to nowoczesne rozwiązanie wspomagające obieg dokumentów w firmie. Zapewnia swobodną wymianę dowolnych dokumentów w formie elektronicznej. System porządkuje procesy związane z obiegiem informacji oraz umożliwia łatwe dotarcie do danych przez wiele osób jednocześnie. Obieg Dokumentów został zaprojektowany tak, aby zautomatyzować procesy biznesowe, dzięki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane są w firmie w ujednolicony sposób.

Każdy dokument wprowadzany w systemie SIMPLE.ERP może mieć własną ścieżkę, według której jest obsługiwany. Szablony obiegów umożliwiają definiowanie takich ścieżek. Ich efektem jest możliwość kontroli przepływu dokumentu w firmie – na tej podstawie wiadomo, kto aktualnie pracuje z danym dokumentem oraz jaka była historia jego przekazywania pomiędzy kolejnymi osobami (operatorami).
Szablon obiegu składa się z poszczególnych stanów dokumentów. Dla każdego stanu istnieje ściśle określona grupa operatorów, którzy mogą go wykonać. Budowa szablonu obiegu polega na wskazaniu relacji (powiązań) pomiędzy poszczególnymi stanami dokumentów.
Wprowadzając dokument do systemu SIMPLE.ERP operator może wybrać, według którego szablonu obiegu (ścieżki) będzie „obsługiwany” dany dokument. Obsługa dokumentu polega na przekazywaniu do kolejnych etapów procesu i wskazaniu, który operator spośród uprawnionych, dany etap ma wykonać. Każdy operator w programie ma własną skrzynkę pocztową, w której zbierane są informacje o tym, jakie etapy powinien aktualnie wykonać. Istnieje również możliwość ustawienia w systemie zastępstwa na czas nieobecności danego operatora w pracy.