SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

MSSF

SIMPLE.ERP narzędziem globalnego raportowania według MSSF

Wielowymiarowe możliwości ewidencyjne SIMPLE.ERP pozwalają na zarejestrowanie zdarzeń gospodarczych wraz z pełnym zakresem informacji potrzebnych do kompleksowej sprawozdawczości, a bogaty i elastyczny system raportowania pozwala na łatwe tworzenie zestawień i analiz o wymaganej treści i formie.

Wykorzystanie SIMPLE.ERP do przygotowania raportów wg MSSF znacznie ułatwi i przyspieszy pracę użytkującym go spółkom. W efekcie pozwoli to uniknąć konsekwencji, jakie w przypadku nie przygotowania takich raportów przez spółki, będą wyciągane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.