SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

MAJĄTEK TRWAŁY

Obszar ten umożliwia skuteczne wsparcie procesu zarządzania majątkiem trwałym, poprzez pełną kontrolę nad rejestracją wszelkich zmian związanych ze składnikami majątku oraz ich historią. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego, pozwala na znacznie efektywniejsze zarządzanie tymi składnikami.

SIMPLE.ERP MAJĄTEK TRWAŁY umożliwia kompleksowe kontrolowanie całości majątku trwałego, udostępniając komplet narzędzi służących do zarządzania, organizowania i prowadzenia ewidencji składników majątku.

System pozwala na realizację następujących podstawowych funkcji:

  • Przechowywanie informacji o składnikach majątku trwałego,
  • Dokonywanie operacji na składnikach majątku (w tym operacji z datą wsteczną),
  • Generowanie planów amortyzacji i ich automatyczną modyfikację w wyniku operacji,
  • Ewidencjonowanie remontów i ubezpieczeń majątku trwałego.