SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

INFO

  • Dostęp do bieżących (i wstecznych) informacji wprowadzonych do SIMPLE.ERP,
  • Odwołanie do wszystkich planów kont założonych w SIMPLE.ERP,
  • Łatwość definiowania nowych sprawozdań i raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej,
  • Możliwość tworzenia przekrojowych analiz sytuacji finansowej oraz sprawozdań giełdowych,
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności własnych zestawień i raportów,
  • Prosta edycja.

SIMPLE.ERP INFO to skuteczne narzędzie kontroli i planowania zasobów finansowych, dające możliwość sprawnego i elastycznego zarządzania.