SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

INFO

INFO jest biblioteką dodatkowych funkcji do popularnego arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL i stanowi rozszerzenie funkcjonalności modułu FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ.
Pozwala na tworzenie szeregu różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz finansowych w czasie rzeczywistym.

Moduł INFO umożliwia tworzenie wszelkiego typu zestawień:

  • W wersji zestandaryzowanej – bilans, rachunek zysków i strat,
  • Sprawozdań dla Urzędów Skarbowych, np.: CIT, PIT czy też VAT, dla GUS (F-01, F-02, etc.) ,
  • Zestawień zgodnych z potrzebami użytkownika, np. analiza kosztów w ramach centrów kosztowych lub też analizy finansowe współpracy z wybranymi kontrahentami,
  • Daje sprawny dostęp do danych transakcyjnych jak np. obroty, salda oraz kartotekowych, np. nazwa obcojęzyczna konta,
  • Pozwala na planowanie budżetów oraz kontrolę ich wykonania na podstawie bieżących, dynamicznie zmieniających się danych,
  • Daje możliwość tworzenia prognoz finansowych i analiz typu „co-jeżeli” (pozwala na prowadzenie różnego typu symulacji jak np. symulacja zamknięcia roku finansowego).