SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.HCM

Za pomocą SIMPLE.HCM można:

  • Tworzyć uniwersalne środowisko informacyjne z pracownikami, np. przez publikację ogłoszeń, katalogi z dokumentami, odnośniki do innych portali, grupy dyskusyjne, blogi, wikipedia,
  • Zarządzać strukturą organizacyjną na poziomie jednostek, grup stanowiskowych, stanowiskach i przypisanych do nich pracowników,
  • Jako pracownik mieć dostęp do wybranych danych zgromadzonych w części systemu SIMPLE Personel oraz gotowych dokumentów typu paski, RMUA, PIT,
  • Jako pracownik i przełożony uczestniczyć w obiegu dokumentów kadrowo-płacowych, jak planowanie urlopów, wnioski urlopowe, wnioski o premie, świadczenia ZFŚS, delegacje i inne,
  • Obsługiwać obszar zarządzania BHP, w którym ewidencjonuje się kartoteki pracownicze, szkoleń, wypadków, czynników szkodliwych, odzieży roboczej i monitoruje odpowiednie im terminy,
  • Prowadzić ścieżki kariery pracowników, z powiązanymi z nimi procesami ocen okresowych i szkoleń, wraz z generowaniem i zbieraniem wyników z ankiet elektronicznych,
  • Realizować procesy rekrutacji, począwszy od zbierania zapotrzebowania jednostek, poprzez odnotowanie przebiegu procesu, skończywszy na zatrudnieniu w systemie SIMPLE Personel,
  • Zarządzać czasem pracy, od momentu jego zaplanowania w różnych systemach, zapisania lub wczytania obecności, rozliczenia godzin nadliczbowych i przekazania do SIMPLE Personel w celu wypłacenia,
  • Prowadzić ewidencję czasu pracy w projektach, przez wypełnianie miesięcznych kart pracy, akceptowanych przez kierowników.