SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.HCM

System SIMPLE.HCM jest narzędziem do wspomagania komunikacji wewnętrznej firmy, ale także osób zaangażowanych we współpracę spoza niej, np. partnerzy lub klienci. W swoim zakresie obejmuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi, BHP, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz ewidencję pracy w projektach.
Jest też portalem pracowniczym, ułatwiającym przekazywanie informacji pomiędzy pracownikiem a firmą i na odwrót. Umożliwia budowanie witryn i kiosków informacyjnych, a także repozytorium dokumentów. Dostępy do HCM nadawane są przez administratorów zarządzających aplikacją w oparciu o sieciowy katalog użytkowników.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE