SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.HCM

System HCM to nowoczesna webowa aplikacja, wspomagająca zarządzanie zasobami ludzkimi, wyposażona w liczne funkcje spełniające potrzeby działów kadr, dyrektorów personalnych, kadry zarządzającej oraz pracowników.

System automatyzuje procesy kadrowe i implementuje narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwiązanie wyposażone jest w workflow (elektroniczny obieg dokumentów kadrowych), który eliminuje dokumenty papierowe, skraca czas obiegu informacji oraz wprowadza kontrolę ich poprawności i dostępności.
Funkcje samoobsługowe udostępniają właściwe informacje menedżerom i pracownikom. System przeznaczony jest dla organizacji o rozproszonej strukturze, w których występuje problem przepływu informacji i dokumentacji kadrowej. 

Jeżeli pracownicy są mobilni i mają utrudnioną komunikację z firmą, posługują się różnymi aplikacjami do obsługi tych samych procesów biznesowych, dokumenty wymagają osobistej ingerencji przełożonych, to jest to sygnał, że firma powinna wdrożyć rozwiązanie portalowe.

System SIMPLE.HCM jest narzędziem do wspomagania komunikacji wewnętrznej firmy, ale także osób zaangażowanych we współpracę spoza niej, np. partnerzy lub klienci. W swoim zakresie obejmuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi, BHP, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz ewidencję pracy w projektach.
Jest też portalem pracowniczym, ułatwiającym przekazywanie informacji pomiędzy pracownikiem a firmą i na odwrót. Umożliwia budowanie witryn i kiosków informacyjnych, a także repozytorium dokumentów. Dostępy do HCM nadawane są przez administratorów zarządzających aplikacją w oparciu o sieciowy katalog użytkowników.