SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Obszar funkcjonalny FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP pozwalając na bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych firmy, zapewnia całkowitą kontrolę kosztów i innych parametrów jej działalności. Umożliwia analityczną i syntetyczną prezentację strategicznych danych finansowych w formie wieloprzekrojowych zestawień.

 • Obsługa kont zapisanych w postaci alfanumerycznej (przydatne zwłaszcza w przypadku kont rozrachunkowych),
 • Wielość planów kont (przydatna przy budżetowaniu),
 • Księga główna w układzie definiowalnych folderów przechowujących dekrety,
 • Automatyczne generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia oraz dokonanych korekt,
 • Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów dzięki istnieniu statusu próbnie zatwierdzonych dekretów,
 • Łatwość odszukiwania zapisów na koncie bez konieczności wykonywania raportów (bezpośredni podgląd obrotów i sald),
 • Pełna obsługa VAT – dekretacje, rejestry, deklaracje VAT-7, VAT-7 D, VAT-UE na obowiązujących formularzach,
 • Obsługa wielowalutowa w różnych układach: waluty transakcji, korporacji, EURO,
 • Automatyczna obsługa różnic kursowych oraz wyceny rozrachunków walutowych i środków pieniężnych na walutowych rachunkach bankowych i w kasie,
 • Szybka informacja o stanie rozrachunków z kontrahentami (ich aktualizacja następuje po zatwierdzeniu dokumentów źródłowych – faktur, płatności),
 • Prowadzenie rozrachunków według definiowalnych tytułów i strategii rozliczeń z możliwością ich rozliczania z poziomu wprowadzanych dokumentów kasowych i bankowych,
 • Obsługa kompensat oraz możliwość modyfikowania korespondencji z kontrahentami,
 • Rozbudowany mechanizm szablonów dekretów,
 • Możliwość tworzenia definiowalnych, wersjonowanych sprawozdań finansowych,
 • Możliwość zdefiniowania tabel przestawnych Excel i kostek OLAP dostosowanych w pełni do specyficznych potrzeb Klienta,
 • Pełna zgodność z Ustawą o Rachunkowości.

Wdrożenie obszaru FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP zapewnia sprawną obsługę księgowo-finansową jednostki. Szereg zalet systemu sprawia, że staje się on efektywnym narzędziem pozwalającym na skuteczne zarządzanie finansami w zmieniających się warunkach rynkowych.