SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Obszar funkcjonalny FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP stanowi doskonałe narzędzie zarządzania finansami jednostki, integrujące wszystkie dane finansowe oraz informacje dotyczące efektywności realizowanych procesów biznesowych. Wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa oraz obsługę ewidencji księgowej, zwiększając wydajność pracy działów księgowości.

Obszar funkcjonalny FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP obejmuje poszczególne zagadnienia związane z obsługą finansową jednostki.

Posiada wyodrębnione następujące części:

  • Księga główna,
  • Obsługa płatności,
  • Rozrachunki, 
  • Sprawozdawczość,
  • Obsługa podatku VAT,
  • Wymiarowanie.