SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

 • Natychmiastowy dostęp do dokumentów archiwalnych skraca czas poświęcany przez pracownika na wyszukanie dokumentu,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do dokumentów poprzez elastyczny system uprawnień,
 • Centralizacja archiwum i zdalny dostęp – dokumenty znajdują się w jednym miejscu, można je przesyłać ze zdalnych lokalizacji, a dostęp do nich jest możliwy (przy odpowiednich zabezpieczeniach i autoryzacji) nawet z każdego miejsca na świecie,
 • Dany dokument może oglądać wielu użytkowników na raz, niezależnie od tego gdzie się znajdują,
 • Redukcja kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów papierowych – po zeskanowaniu materiałów nie będzie konieczności przechowywania ich w dotychczasowej formie i lokalizacji,
 • Usprawnienie i przyspieszenie procedur,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania dokumentów poprzez umieszczenie wszystkich informacji o nich w jednym, zintegrowanym systemie informatycznym,
 • Stworzenie centralnego archiwum korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Raportowanie przepływu korespondencji (statystyka wpływu i wypływu korespondencji z uwzględnieniem aktywności nadawców i adresatów),
 • Skrócenie czasu realizacji poszczególnych czynności związanych z obsługą korespondencji,
 • Tworzenie dzienników pocztowych zgodnych i akceptowanych przez Pocztę Polską,
 • Uporządkowanie i przyspieszenie obsługi korespondencji w firmie,
 • Poprawa terminowości załatwianych spraw,
 • Ograniczenie papierowego obiegu dokumentów,
 • Precyzyjne określenie czasu wykonywanego zadania,
 • Efektywniejsza komunikacja pracowników wypracowana poprzez standardowe ścieżki obiegu i jasne procedury,
 • Możliwość rozszerzenia systemu o nowe funkcje.