SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Rozwiązanie SIMPLE.EOD przeznaczone jest dla firm i instytucji publicznych, które niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, potrzebują systemu, który zapewni pełną automatyzację obiegu dokumentów oraz pozwoli zarządzać, katalogować i udostępniać dokumenty oraz informacje z nimi związane droga elektroniczną.
Zwiększająca się ilość obsługiwanej korespondencji i dokumentów w postaci papierowej, powoduje wzrost kosztów, związanych z ich utrzymaniem, przechowywaniem i powielaniem oraz zwiększa ryzyko zgubienia bądź doprowadzenia do ich trwałego uszkodzenia.