SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

e-PIT

  • Kontrola przepływu dokumentów pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki,
  • Pełna integrację z SIMPLE.ERP,
  • Pełna dokumentacja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru,
  • Automatyzacja procesu odbioru UPO,
  • Możliwość odmowy podpisu i wysyłki z podaniem przyczyny,
  • Pełne bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane są w bazie danych, podpisywanie odbywa się w pamięci komputera, bez zapisu dokumentu na dysku nawet na chwilę,
  • Możliwość uruchamiania w trybie testowym-szkoleniowym,
  • l brak równie wygodnego rozwiązania na rynku.