SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

e-PIT

Wysyłka do Urzędu Skarbowego rozliczeń rocznych z podatku PIT dla wszystkich pracowników jest przedsięwzięciem kosztownym, obejmującym zazwyczaj wiele osób. Odbywa się w bardzo krótkim czasie, angażując często pracowników spoza działów personalnych, dezorganizując pracę administracji firmy.
Dzięki funkcjonalności ePIT dostarczanej jako uzupełnienie SIMPLE.ERP Personel można 
skrócić proces przygotowania przesyłek PIT-40 i PIT-11 do kilku minut. Wysyłka nie wymaga ponoszenia wydatków na koperty, papier, materiały eksploatacyjne do drukarek i znaczki. 

Przy zastosowaniu rozszerzenia systemu SIMPLE.ePIT cały proces podpisu i wysyłania dokumentów jest obsługiwany z pulpitu SIMPLE.ERP. Śledzony jest przepływ dokumentów przez kolejne etapy przygotowania, stan i status każdego dokumentu. Paczki dokumentów elektronicznych widoczne są w oknie Emisja dokumentów elektronicznych, które pełni rolę „centrali obsługi dokumentów”.

Bezpośrednio z wykazu paczek dokumentów oraz z listy dokumentów w paczce można:

  • Zatwierdzić dokumenty,
  • Obejrzeć i wydrukować dokument w formie formularza,
  • Podpisać dokumenty lub odmówić ich podpisu (z podaniem uzasadnienia),
  • Wysłać dokument na portal Ministerstwa lub odmówić wysyłki (z podaniem uzasadnienia),
  • Odebrać Urzędowe Potwierdzenia Odbioru (UPO).Dodatkowe dwa specjalizowane okna: Podpisywanie cyfrowe PIT i Wysyłka PIT na portal są dostosowane do operacji wykonywanych przez osoby podpisujące i wysyłające dokument. W większych firmach te role są często rozłączne.