SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

CRM W OBROCIE TOWAROWYM

SIMPLE.ERP zawiera w sobie zaimplementowany proces CRM umożliwiający obsługę takich procesów jak:

  • Obsługę ofert dla odbiorców z możliwością przekształcania zaakceptowanej oferty w zamówienie odbiorcy,
  • Przypisywanie procentowego prawdopodobieństwa sprzedaży wynikającego ze statusu oferty,
  • ​Szybki dostęp do najważniejszych informacji o bieżącym zadłużeniu klienta, złożonych zamówieniach i stopniu ich realizacji, zamówionych produktach, wystawionych fakturach, historii sprzedaży,
  • Dostęp do informacji o aktualnym i prognozowanym stanie magazynowym, zleceniach produkcyjnych, cennikach sprzedaży i zakupów,
  • Informacji o szczegółach rozmów z klientem,
  • Obsługę kalkulacji ceny sprzedaży do oferty, które mogą być wyliczane na podstawie zapisanych w systemie,
  • Technologii wytworzenia wyrobów gotowych poprzez wyliczenie TKW lub poprzez kompletowanie elementów,
  • Składowych oferty występujących w zdefiniowanej strukturze BOM wyrobu gotowego,
  • Ewidencję kontaktów z klientem z możliwością rejestracji rodzaju kontaktu, daty kontaktu oraz zapisaniu.