SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

BUDŻETOWANIE

 • Niższe koszty wdrożenia systemu BUDŻETOWANIA dzięki temu, że jest on integralną częścią systemu SIMPLE.ERP – nie ma konieczności przesyłania danych między różnymi systemami i kosztownych integracji,
 • Wzrost wydajności pracy i komunikacji wewnątrz firmy, dzięki pracy całych zespołów budżetowych (planowanie, realizacja, controlling) w jednym zintegrowanym środowisku,
 • Rezerwacja i blokowanie środków budżetowych pod reazliacje zadań lub zakupów,
 • Automatyczna kontorla planów budżetowych w chwili rejestracji dokumentów kosztowych,
 • Kontrola i rozliczanie kosztów wg kluczy podziałowych,
 • Skrócenie czasu przygotowania planu budżetu,
 • Określanie poziomu dostępu do danych budżetowych dla poszczególncyh osób bioracych udział w  procesach budżetowania,
 • Łatwe zarządzanie wolnymi środkami – przesunięcia kwot budżetowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami,
 • Dzięki integracji z oprogramowaniem biurowym możliwa jest praca w trybie off-line w zakresie przygotowywania szablonów budżetowych i pracy z budżetami,
 • Załączanie zeskanowanych dokumentów,
 • Definiowanie procesu planowania budżetów wedle własnych potrzeb,
 • Zwiększenie możliwości wykonywania raportów i analiz dzięki wbudowanemu mechanizmowi tworzenia własnych zestawień.