SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

BUDŻETOWANIE

Obszar funkcjonalny BUDŻETOWANIE to nowoczesny w pełni zintegrowany moduł systemu SIMPLE.ERP, kompleksowo wspierający zarządzanie kosztami i przychodami firmy.

System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu finansami: planowania i kontroli budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych oddziałów, grup asortymentowych lub innej dowolnie zdefiniowanej klasyfikacji (np. wg produktów). Rozwiązanie wspiera prace grupową nad planowaniem budżetów poprzez standaryzację formularzy planistycznych, wymuszenie określonej ścieżki ich przygotowywania i konsolidację.

Pozwala to na łatwe i efektywne zarządzanie przepływem pracy i terminami w procesie planowania.

System jest na tyle otwarty i przyjazny dla użytkownika że zapewnia wygodne mechanizmy zasilania formularzy bezpośrednio w systemie a także danymi historycznymi lub z arkuszy kalkulacyjnych.

Wbudowane mechanizmy zarządzania zmianami oraz archiwizacji umożliwiają tworzenie i zachowanie pełnej historii procesu budżetowego. System, w zależności od potrzeb umożliwia planowanej metoda od dołu jak i od góry natomiast dla celów analizy danych dostępne są mechanizmu analizy „Drill-Down”.

Rozliczanie kosztów odbywa się za pomocą zaawansowanych mechanizmów automatów księgujących wykorzystujących wskaźniki lub rozdzielniki kosztów które mogą być pobierane z plików lub systemów zewnętrznych.

SIMPLE.ERP BUDŻETOWANIE realizuje następujące funkcje:

 • tworzenie budżetów w dowolnej klasyfikacji wg przyjętych szablonów formularzy budżetowych,
 • planowanie w układzie zadaniowym z uwzględnieniem źródła finansowania wydatków,
 • automatyczna konsolidacja danych z budżetów cząstowych,
 • planowanie w oparciu o dane historyczne,
 • rezerwacja i blokowanie środków pod realizację budżetów,
 • wbudowny mechanizm wortflow umożliwiający określenie kolejności wykonywania operacji budżetowych oraz udstępniający formularze budżetowe,
 • wysyłkę powiadomień mailowych o koneiczności wykonania okreśłonych zadań budżetowych,
 • obsługę budżetów z poziomu arkusza kalkulacyjnego (Excel),
 • definiowanie zespołów budżetowych, różnych poziomów uprawnień i dostępu do danych,
 • łatwe tworzenie budżetów w oparciu o istniejące w,zorce dokumentów – import dokumentów wzorcowych klienta do systemu
 • kontrolę wydatkowania kosztów wg przyjetego budżetu oraz przyjetego współczynnika Prowizorium budzetowego,
 • raportowanie oparte o proste wbudowane w system mechanizmy tabelm przestawnych,
 • wykonanie zaawansowanych analiz z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem technologi OLAP i hurtowni danych.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.ERP