SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

O FIRMIE

Informacja SIMPLE SA:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51,
Członkowie Zarządu: Daniel Fryga, Monika Firlej,
KRS: 0000065743, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 4 812 160,00 PLN,
NIP 113-00-22-578,
REGON 012642634