SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

 • Redukcja kosztów,
 • Zmniejszenie średniego spalania,
 • Optymalizacja wykorzystania parku samochodowego,
 • Zautomatyzowanie procesów obsługi pojazdów,
 • Pomiar paliwa pozwala wykazać tankowania, upusty i średnie spalanie pojazdów,
 • Monitorowanie elementów pojazdu odpowiedzialnych za techniczną możliwość wyładunku – alarmy w przypadku nadużyć,
 • Tryby pomiaru czasu i identyfikacja kierowców poprzez zastosowanie indywidualnych kart identyfikacyjnych,
 • Stały monitoring parametrów przewozu (temperatura, wilgotność) – alarmy on-line w przypadku niezgodności,
 • Możliwość podglądu przez zleceniodawcę miejsca bieżącej lokalizacji pojazdu z jego ładunkiem,
 • Integracja zakładowych stacji paliw  z systemem pozwala porównać ilość wydanego paliwa z ilością, która faktycznie trafiła do baku,
 • Monit z systemu w sytuacji mogącej doprowadzić do opóźnień dostawy,
 • Poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków.

Poznaj korzyści i sprawdź ile zaoszczędzisz

Dzięki precyzyjnej lokalizacji GPS w oferowanym systemie można dokonać weryfikacji zgodności raportów pracowników z faktycznie wykonanymi przez nich działaniami w terenie. Aplikacja pozwala również z bardzo dużą precyzją określić, czy zaraportowane prace faktycznie się odbyły. Dzięki zaawansowanym algorytmom paliwowym, system generuje wiarygodne dane na temat faktycznego spalania, tankowań czy ubytków.