SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Rozwiązanie jest wsparciem dla firm realizujących wszelkiego rodzaju usługi transportowe. Przemieszczanie ładunków przy użyciu różnych środków transportu wymaga skutecznego planowania oraz efektywnego ekonomicznie zrealizowania zlecenia.

Przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, bądź też posiadające flotę samochodową (osobowe, ciężarowe, sprzęt budowlany, itp.), mają świadomość generowanych kosztów, nadużyć oraz problemów wynikających ze złego planowania transportu. Dlatego też coraz częściej do planowania transportu i optymalizacji kosztów wykorzystuje się  odpowiednie narzędzia informatyczne.

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty), aktualną prędkość, planowane i nieplanowane postoje, zużycie paliwa, tankowanie, uruchomienie bądź dezaktywację alarmu, otwarcie przestrzeni ładunkowej, temperaturę, itp. Przede wszystkim skutecznie zmniejsza koszty utrzymania floty.

System zapewnia kontrolę nad transportem m.in. w branży:

  • Transportowej,
  • Budowlanej,
  • Usługowej,
  • Handlowej,
  • Produkcyjnej,
  • Medycznej.