SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

23-01-2014 -

Pozwól rozwijać się firmie!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w tym rozwiązań informatycznych wspierających rozwój kompetencji pracowników. Wsparcie może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Zawalcz i Ty ze specjalistami firmy SIMPLE o dofinansowanie Twojej inwestycji w kapitał ludzki.
Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


 

dowiedz się więcej ...

powrót