SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją

06-11-2012 -

Produkcja narzędzi marki FANAR kontrolowana dzięki SIMPLE.ERP

FANAR S.A., będący największym krajowym producentem narzędzi do gwintów, zdecydował się na rozbudowę użytkowanego systemu SIMPLE i wdrożenie nowych funkcjonalności dostępnych w obszarze Procesu Produkcyjnego oraz na zastąpienie obecnie eksploatowanego rozwiązania do obsługi pracowników, obszarem SIMPLE.ERP Personel.
Dynamiczny rozwój firmy oraz zwiększający się zakres produkcji , wygenerował potrzebę rozbudowy dotychczas wdrożonej funkcjonalności SIMPLE.ERP, która była wykorzystywana w zakresie następujących modułów:

Zarząd chcąc zapewnić użytkownikom prace w systemie nowoczesnym, elastycznym, umożliwiającym integrację z rozwiązaniami i urządzeniami już funkcjonującymi na liniach produkcyjnych, rozpoczął proces weryfikacji rynku pod kontem dostępnych rozwiązań informatycznych dedykowanych branży produkcyjnej.
Po przeanalizowaniu możliwości również konkurencyjnych systemów, FANAR podjął ostatecznie decyzję o kontynuacji współpracy z firmą SIMPLE i rozszerzeniu funkcjonalności wdrożonego rozwiązania SIMPLE.ERP.

Zrealizowana analiza przedwdrożeniowa, pozwoliła na uszczegółowienie faktycznych wymagań firmy FANAR wobec systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb producenta.


Korzyści wynikające z wdrożenia nowych funkcjonalności i obszarów oprogramowania SIMPLE to m.in.:

  • optymalizacja kosztów produkcji poprzez automatyczne planowanie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych,
  • bieżąca kontrola rzeczywistych kosztów poszczególnych zleceń produkcyjnych wyrobów i grup wyrobów,
  • bieżąca informacja o rzeczywistej rentowności sprzedaży w rozbiciu na poszczególne produkty na poziomie transakcji sprzedaży,
  • możliwość zmiany wyceny produkcji w toku z kosztu materiałowego na wycenę w pełnym koszcie wytworzenia,
  • kontrola procesu produkcyjnego poprzez rozliczanie czasu pracy zarówno pracowników jak i maszyn,
  • planowanie i harmonogramowanie produkcji na podstawie zamówień oraz prognoz sprzedaży

Fabryka Narzędzi FANAR S.A. zatrudnia ponad 200 osób. 40 letnie doświadczenie w produkcji narzędzi, ciągły postęp techniczny oraz systematyczny rozwój technologii, a także wysoki poziom obsługi klientów sprawiają, że FANAR S.A. jest wysoko cenionym partnerem dla dystrybutorów i użytkowników narzędzi w kraju i za granicą.


 

powrót