SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją

25-07-2012 -

EMAG rekomenduje SIMPLE.ERP

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytucją badawczą zajmującą się kompleksowym opracowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii.

Ta wyspecjalizowana jednostka naukowo – badawcza, zatrudniająca ponad 200 pracowników naukowych, rekomenduje oprogramowanie SIMPLE.ERP, eksploatowane w następujących obszarach:

„W codziennej pracy wykorzystujemy funkcjonalność księgowań próbnych, oprogramowania SIMPLE.ERP. Funkcjonalność  ta pozwala na zaobserwowanie skutków, jakie będzie miło zaksięgowanie dokumentu jeszcze przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretu, skutków nie tylko pod względem fiskalnym, ale także pod względem merytorycznym. Księgowania próbne pozwalają nam ocenić jak zaksięgowanie konkretnego dokumentu wpłynie na wynik finansowy Instytutu, projektu, rodzaju działalności, a nawet komórki organizacyjnej, rozumianej jako miejsce powstania kosztów ”

„System SIMPLE.ERP spełnia wymagania obowiązujących nas przepisów, zarówno w zakresie ustawy o rachunkowości, przepisów regulujących prawo pracy jak i przepisów szczególnych, obowiązujących instytuty naukowo - badawcze”

Zapoznaj się z pełną treścią referencji

Wśród klientów firmy SIMPLE S.A. znajdują się największe
i najbardziej cenione Jednostki Naukowo – Badawcze

powrót