SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Zlecenia

Aplikacja umożliwia zlecanie pojedynczych lub wielu  badań diagnostycznych z możliwością wglądu do informacji o pierwszym wolnym terminie możliwym do wykonania badania,  wyboru proponowanego terminu lub  w przypadku zleceń planowych ustalenia daty i godziny badania , priorytetu zlecenia (planowe, CITO).   Monitoruje proces realizacji zlecenia, na bieżąco weryfikuje i aktualizuje informacje dotyczące etapu realizacji zlecenia. Odpowiada za tworzenie list roboczych dla każdego ośrodka usługowego na dany dzień i udostępnianie zarchiwizowanych wyników badań. Umożliwia generowanie raportów i statystyk.

  • Podniesienie wydajności pracy,
  • Brak konieczności powielania wpisów,
  • Ciągły, szybki i łatwy dostęp do informacji,
  • Możliwość zlecania badań i odbierania wykonanych wyników badań drogą elektroniczną,
  • Możliwość bieżącego monitorowania etapów wykonania zleconych badań,
  • Umożliwia korzystanie z niego osobom z podstawową wiedzą w dziedzinie informatyki,
  • Aplikacja przyjazna dla użytkownika, program intuicyjny, łatwy w obsłudze, z czytelnymi komunikatami,
  • Kontrola dostępu do danych (zabezpieczenia techniczne, system nadawania uprawnień do dostępu do danych).