SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Zlecenia

Aplikacja umożliwia  elektroniczne zlecanie  badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych, zabiegów i konsultacji do wszystkich ośrodków usługowych funkcjonujących w jednostce objętych systemem informatycznym, wydruk zleceń i wyników badań,  automatyczny (elektroniczny) odbiór wyników badań przez jednostki zlecające. 

 • Obsługa elektronicznych zleceń,
 • Przyjmowanie zleceń z oddziałów, poradni,
 • Przesyłanie wyników do jednostek zlecających,
 • Obsługa standardów wymiany danych HL7, DICOM,
 • Korzystanie z głównego rejestru pacjentów,
 • Definiowanie listy procedur wykonywanych przez ośrodki usługowe,
 • Tworzenie harmonogramu pracy każdego ośrodka,
 • Zlecenie poszczególnej procedury z listy odpowiadającej danemu ośrodkowi,
 • Równoczesne zlecenie grupy procedur,
 • Zmiana danych zlecenia,
 • Wprowadzanie wyników wykonanych badań,
 • Ewidencjonowanie zużycia materiałów mających wpływ na koszt procedury,
 • Wydruk zleceń,
 • Powiadamianie o wprowadzeniu wyniku w przypadku zleceń CITO,
 • Tworzenie raportów niezbędnych do analiz kosztowych szpitala.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED