SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rozliczenie z NFZ

  • Płynna komunikacja z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Skuteczna sprawozdawczość będąca gwarancją utrzymania płynności finansowej,
  • Terminowe rozliczanie z NFZ oraz innymi Płatnikami,
  • Szybkie i precyzyjne eksportowanie raportów do instytucji ubezpieczeniowych oraz innych Płatników na rynku medycznym,
  • Bezpośrednia komunikacja z oprogramowaniem NFZ w obowiązującym otwartym formacie wymiany danych XML,
  • Zwiększenie wydajności pracy,
  • Skrócenie czasu przy generowaniu raportów i zestawień,
  • Program intuicyjny, łatwy w obsłudze, z czytelnymi komunikatami.