SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rozliczenie z NFZ

SIMPLE.iMED w obszarze Rozliczenia zapewnia ciągłość komunikacji z Płatnikami oraz usprawnia proces sprawozdawczości Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jego podstawowym zadaniem jest ewidencjonowanie realizowanych świadczeń oraz wspomaganie procesu rozliczania zawartych umów.

System pozwala na:

 • Automatyczny import umów z NFZ,
 • Definiowanie własnych cenników świadczeń obowiązujących w rozliczeniach,
 • Możliwość rozliczania usług medycznych wg zdefiniowanych cenników,
 • Rejestracja danych o zawieranych kontraktach,
 • Ewidencja świadczeń wchodzących w skład kontraktów,
 • Możliwość przypisywania pacjentów do list aktywnych dla kontrahentów komercyjnych,
 • Rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - pacjentów Unii Europejskiej,
 • Definiowanie wlasnych słowników świadczeń zdrowotnych, będących podstawą rozliczeń finansowych
 • Automatyczne przenoszenie danych o wykonanych świadczeniach, kodów diagnoz i kodów procedur z innych modułów systemu,
 • Kodowanie hospitalizacji pacjentów zgodnie z algorytmem Jednorodnych Grup Pacjentów tzw. grupera,
 • Analiza danych i automatyczne obliczanie wartości punktowych w zakresie funkcjonalności grupera
 • Optymalizator kodów świadczeń
 • Generowanie i eksport raportów statystycznych oraz rozliczeniowych do NFZ z danymi o: świadczeniach ambulatoryjnych, szpitalnych, świadczeniach w zakresie chemioterapii, rehabilitacji,
 • Odbiór komunikatów z NFZ,
 • Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ
 • Możliwość wystawiania faktur dla poszczególnych pacjentów za świadczenia nie objęte kontraktami.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED