SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

RIS/PACS

 •  Podniesienie ogólnej wydajności pracy,
 • Kompletność i spójność danych zgromadzonych w systemie,
 • Gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do wyników i badań diagnostycznych,
 • Wspomaganie i wspieranie pracy lekarzy, techników,
 • Zdarzenia odnotowane w systemie pozwalają uniknąć powtórzenia już wcześniej zleconego i wykonanego badania, pacjent nie jest narażony na kolejne dawki naświetlania,
 • Redukcja kosztów związanych z zastosowaniem tradycyjnych klisz rentgenowskich oraz odczynników chemicznych wykorzystywanych przy wywoływaniu obrazów na kliszy,
 • Eliminacja kosztów związanych z przechowywaniem i utylizacją materiałów niebezpiecznych,
 • Krótki termin zwrotu nakładów inwestycyjnych,
 • Eliminacja przypadków utraty wyników badań,
 • Bezpieczne środowisko pracy osiągnięte poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych ( bezpieczna, stabilna i sprawdzona platforma systemowa),
 • Automatyczne generowanie raportów i analiz do celów sprawozdawczych, statystycznych,
 • Możliwość dostosowania odpowiedniego terminu wykonania badania diagnostycznego, dogodnego dla pacjenta,
 • Program przyjazny dla użytkownika; intuicyjny, łatwy w obsłudze, z czytelnymi komunikatami,
 • Profesjonalne wsparcie i doradztwo ze strony firmy  w trakcie użytkowania aplikacji.