SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

RIS/PACS

SIMPLE.iMED RIS/PACS przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Zakładów Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Radiologicznych. Umożliwia integrację z innymi systemami z wykorzystaniem standardu HL7 w zakresie odbioru zleceń i przekazywania wyników badań. Gwarantuje pełną zgodność systemu ze standardem DICOM 3.0 i możliwość współpracy z urządzeniami diagnostycznymi. Wspomaga zarządzanie w następujących obszarach: administracyjno - organizacyjno - magazynowym (zarządzanie personelem, harmonogramowanie pracowni, zarządzanie infrastrukturą sprzętową, prowadzenie magazynków podręcznych), obsługi zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, obsługi pacjenta (od momentu rejestracji do wygenerowania wyniku badań i rozliczenia wykonanej usługi), dystrybucji wyników badań oraz archiwizacji wyników badań obrazowych i opisowych. Umożliwia realizację świadczeń w ramach kontraktów z NFZ, obsługę pacjentów indywidualnych, komercyjnych i unijnych.
Posiada narzędzia wspierające tworzenie zestawień i raportów do celów analityczno- sprawozdawczo-rozliczeniowych. 

 • Możliwość integracji z systemem szpitalnym z wykorzystaniem standardu HL7 w zakresie odbioru zleceń i przekazywania wyników badań,
 • Planowanie terminów badań,
 • Rejestracja pacjentów na podstawie skierowań,
 • Automatyczne wysyłanie informacji poprzez PACS  do urządzeń diagnostycznych o planowanych na dany dzień badaniach z wykorzystaniem zdefiniowanych w DICOM funkcjonalności list roboczych ( worklista),
 • Odnotowywanie aktualnego statusu badania,
 • Integracja ze stacją lekarską,
 • Odbieranie obrazów diagnostycznych,
 • Możliwość przeglądania wyników badań z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej,
 • Dystrybucja wyników badania w postaci dokumentacji papierowej, danych nagranych na nośniku CD lub DVD, lub w postaci elektronicznej,
 • Dostęp do poprzednich wyników badań diagnostycznych,
 • Archiwizacja obrazów diagnostycznych (pamięć krótkoterminowa, pamięć długoterminowa),
 • Pełna automatyzacja i bezobsługowość zapisu danych na nośnikach archiwum długoterminowego,
 • Możliwość tymczasowego przeniesienia danych   z archiwum długoterminowego do archiwum krótkoterminowego,
 • Możliwość wprowadzania kodów procedur przy pomocy słownika,
 • Możliwość wprowadzania opisów wyników badań z wykorzystaniem szablonów opisów ( ogólnych lub zdefiniowanych przez użytkownika),
 • Autoryzacja danych osób zlecających, przyjmujących i wykonujących zlecenia, dokonujących wpisów w programie,
 • Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów medycznych oraz przypisania ich do konkretnego badania,
 • Tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb użytkownika.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED