SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rehabilitacja

  • Ułatwienie pracy i zarządzania Zakładem Rehabilitacji,
  • Szybki i łatwy dostęp do informacji,
  • Zwiększenie wydajności pracy,
  • Efektywna analiza statystyczna i liczenie kosztów.SIMPLE.iMED w obszarze Rehabilitacja rejestruje i przetwarza informacje dotyczące kosztów udzielonych świadczeń, kodów diagnoz i procedur medycznych. Moduł posiada wbudowany mechanizm grupera JGP z funkcją optymalizatora, wspierający rozliczanie świadczeń oraz został wyposażony w narzędzia do wykonywania raportów i analiz, wspierających obszar administracyjny.