SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rehabilitacja

SIMPLE.iMED wspiera organizację pracy Zakładów Rehabilitacji oraz placówek o profilu rehabilitacyjnym, zapewniając:

  • Wprowadzanie danych pacjentów z nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego oraz gromadzenie informacji daje mozliwość tworzenia pełnej dokumentacji leczenia pacjenta,
  • Możliwość efektywnego wyznaczania terminu wizyty lub zabiegu za pomocą czytelnego grafiku pracy,
  • Funkcja zlecania zabiegów z możliwością wglądu do wszystkich epizodów dotyczących pacjenta odnotowanych w systemie,
  • Wprowadzanie do systemu wyników badań diagnostycznych z możliwością umieszczania ich na wydrukach dokumentacji medycznej,
  • Zapobieganie zaplanowaniu kilku wizyt pacjenta w jednym czasie lub w jednym gabinecie,
  • Generowanie grafików pracy poszczególnych pracowni oraz harmonogramów planu zabiegów dla całego Zakładu,
  • Możliwość określenia kosztów przeprowadzonych zabiegów.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED