SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Przychodnia

  • Zwiększenie "przepustowości" jednostki,
  • Podniesienie wydajności pracy,
  • Elektroniczny rekord pacjenta - kompletna dokumentacja medyczna pacjenta,
  • Sprawne zarządzanie i przetwarzanie dużej ilości danych, szybki i łatwy dostęp do informacji,
  • Natychmiastowa i pewna informacja o przebiegu leczenia pacjenta,
  • Możliwość zlecania badań i odbierania wyników wykonanych badań drogą elektroniczną,
  • Szybkie i precyzyjne tworzenie raportów i analiz do celów sprawozdawczych, statystycznych i rozliczeniowych.

SIMPLE.iMED w obszarze Przychodnia udostępnia szablony druków i formularzy, które sprowadzają czas przygotowania i wydruku dokumentacji medycznej do minimum. Platforma posiada zasób dokumentacji wymaganej i zgodnej z obowiązującymi ustawami prawnymi, regulującymi prace jednostek medycznych oraz dokumentację niestandardową dostosowaną do potrzeb i oczekiwań Klienta.